Wolontariat

Zgłoś się i zacznij zarażać uśmiechem!

Szukamy uśmiechniętych osób, które wspólnie z nami chcą uczyć się pozyskiwania pieniędzy na cele charytatywne.

Jedynym wymogiem jest wiek – zgodnie z ustawą, wolontariusz musi mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie potrzebują dodatkowo pisemnego zezwolenia rodziców / prawnych opiekunów.

Jeśli chcesz pomagać razem z nami – skontaktuj się pisząc do nas wiadomość email na adres: kontakt@fundacjaodnowa.pl