Organy Fundacji

Fundatorem (założycielem) Fundacji Pomocy Od Nowa jest Marcin Kokoszka

Zarząd Fundacji:

  • Marcin Kokoszka – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Od Nowa

Społeczny zespół doradców Fundacji Pomocy Od Nowa / Rada Fundacji Pomocy Od Nowa:

  • Marcin Kokoszka – Przewodniczący Rady
  • Paulina Stefańska – Członek Rady
  • Jarosław Sztanga – Członek Rady