O nas

„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia.”
– Anthony Robbins

Fundacja Pomocy Od Nowa powstała z inicjatywy jej założyciela i Fundatora – Marcina Kokoszki, jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy.

Misją Fundacji Pomocy Od Nowa jest przede wszystkim wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz umożliwienie im rozpoczęcia życia „od nowa”. Bez zmartwień, bez długów, bez niepokoju o przyszłość swoją i bliskich. Drugim zadaniem, na którym koncentrują się prace fundacji jest edukacja oraz upowszechnienie i ochrona praw konsumentów.

Wszystkie prośby o pomoc są dokładnie weryfikowane przez wyspecjalizowanych pracowników Fundacji. Często mamy do czynienia z przejmującymi ludzkimi historiami, w których bieda i długi łączą się z bezrobociem czy chorobą. Pomagamy rodzinom, ale nie zapominamy też o osobach starszych i dzieciach – pomagamy w spłacie zadłużenia, mediujemy z instytucjami finansowymi, doradzamy i zapewniamy pomoc prawną. Poza tym Fundacja Pomocy Od Nowa zajmuje się edukacją finansową.

Nie byliśmy świadomi ilości dramatów, które rozgrywają się w tysiącach domów wokół nas. Na szczęście zyskaliśmy świadomość, ile szczęścia, zadowolenia i poczucia sensu może dawać pomaganie ludziom w potrzebie.