Co robimy:Wyciągamy z trudnej sytuacji finansowej

Ciężka choroba dziecka, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia, niespodziewane zwolnienie z pracy… sytuacji, które mogą popchnąć nas w stronę zadłużania się jest bez liku. Bardzo łatwo przy tym stracić płynność finansową. Trudniej uporać się z długami. Pomoc w mediacji z bankami i instytucjami pozabankowymi jest niezbędna. Na szczęście można wynegocjować lepsze warunki spłaty czy umorzenie części zadłużenia.

Pomagamy w znalezieniu pracy

Osoby, które nie mają pracy czują się bezsilne i bezwartościowe. Często zmuszone są też do zapożyczania się, a nawet proszenia o pomoc przypadkowych osób. Nie potrafią przedstawić się pracodawcy lub nie znają siebie na tyle, aby móc ocenić co tak naprawdę mogą robić. Pomoc innym ludziom i nauka, jak odnaleźć się na rynku pracy jest więc dla nas szczególnie ważna.

Walczymy o równe traktowanie

Wszyscy zasługują na miłość, szczęście, szacunek, podziw, sukces i spełnienie marzeń! Niestety nie wszyscy mamy równe szanse, by to osiągnąć. Bywa że z powodu złej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej, brakuje dostępu do wiedzy. Aktualnie to brak wiedzy, a nie pieniędzy hamuje wychodzenie z biedy, ubóstwa, bezrobocia czy długów. Z tej przyczyny nasze działania koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu szans.

Wspieramy przedsiębiorczość

Wszyscy wiemy, że nie należy dawać ryby, ale wędkę. Jednak żeby pomóc naprawdę skutecznie trzeba zmienić sposób myślenia – swój i innych. Przedsiębiorczość to stan umysłu. Osoby przedsiębiorcze myślą inaczej niż większość społeczeństwa. Naszym zadaniem jest budzenie tego potencjału w ludziach.

Upowszechniamy idee świadomego konsumpcjonizmu

Dziś na każdym kroku jesteśmy kuszeni licznymi promocjami, którym trudno się oprzeć. Brakuje nam natomiast edukacji finansowej. Dlatego nic dziwmy się, że tak często zdarza się, iż młodzi ludzie zaczynają swój start od zadłużenia.

Zapewniamy dostęp do prawnika

Polacy rzadko korzystają z pomocy prawników. Brak
nawyku do korzystania z usług prawniczych działa na naszą niekorzyść. Niestety w dalszym ciągu aktualne jest powiedzenie, że „Polak mądry po szkodzie”. Na co dzień staramy się to zmieniać, przeciwdziałając poważnym problemom.

Partnerzy


afill.me

eMediator.pl

eMediator Legal